SURFERS

CATEGORY

  • ALL
  • CEO
  • Produce
  • Creative
  • Digital Communication
  • Sports Entertainment
  • Account Planning
  • Content Development
  • Support

Ryo Ishii

Founder & CEO

Ryo Ishii

Masatoshi Hakozaki

Head of Cr. Div.

Masatoshi Hakozaki

Akira Yamaguchi

AD

Akira Yamaguchi

Atsushi Hashikura

Chief Pr.

Atsushi Hashikura

Akihito Ema

Consulting Pr.

Akihito Ema

Yuji Hashimura

Consulting Pr.

Yuji Hashimura

Kazuma Kimura

Consul Pr.

Kazuma Kimura

Yukiko Ishii

General Affairs

Yukiko Ishii

Hideki Kashio

Consul Pr. / TD

Hideki Kashio

Kentaro Watanabe

AD

Kentaro Watanabe

Koji Kotani

Front-end Eng.

Koji Kotani

Takuji Minato

Front-end Eng.

Takuji Minato

Mayuu Ochi

Front-end Eng.

Mayuu Ochi

Masaru Hosokawa

Consul Pr. / TD

Masaru Hosokawa

Reika Kadowaki

HR/PR Supervisor

Reika Kadowaki

Masaru Fukazawa

System Eng.

Masaru Fukazawa

Reach Imazeki

TD

Reach Imazeki

Ayaka Inokuchi

Consulting Mg.

Ayaka Inokuchi

Tetsuya Uno

AD

Tetsuya Uno

Akiyoshi Munekane

Consulting Pr.

Akiyoshi Munekane

Hitomi Yamagata

Designer

Hitomi Yamagata

Atsuhisa Nakajima

Consulting Mg.

Atsuhisa Nakajima

Yumiko Watanabe

Designer

Yumiko Watanabe

Hisashi Nakamura

Consulting Pr.

Hisashi Nakamura

Yayoi Omori

Web Dr. / PL

Yayoi Omori

Yusuke Sunaga

Web Director

Yusuke Sunaga

Takumi Takeuchi

Consulting Mg.

Takumi Takeuchi

Kazutaka Kitazono

Web Director

Kazutaka Kitazono

Yasuaki Fujiwara

Retoucher

Yasuaki Fujiwara

Kanako Nishina

Designer

Kanako Nishina

Kouya Matsunaga

Consulting Mg.

Kouya Matsunaga

Yuki Koizumi

Head of Acc. Pl. Div.

Yuki Koizumi

Yasutaka Tsuji

System Eng.

Yasutaka Tsuji

Mao Fujioka

Designer

Mao Fujioka

Hiroshi okino

Web Director

Hiroshi okino

Shinya Ohno

Web Pr.

Shinya Ohno

Mao Takeda

Designer

Mao Takeda

Takuya Yajima

Front-end Eng.

Takuya Yajima

Wakiko Hayashi

Web Dr.

Wakiko Hayashi

Toru Kariya

Web Dr.

Toru Kariya

Ayaka Goto

Consul Mg.

Ayaka Goto

Takafumi Haga

Web Director

Takafumi Haga

Naoko Maeda

AD

Naoko Maeda

Takumi Hirata

Designer

Takumi Hirata

Yuka Uesugi

Sales

Yuka Uesugi

Akiko Satou

Asst. Consul Mg.

Akiko Satou

Miho Yokoyama

Asst. Consul Mg.

Miho Yokoyama

Shohei Koike

Asst. Consul Mg.

Shohei Koike

Yasuyuki Tsuruzono

PM

Yasuyuki Tsuruzono

Takuya Sakurai

Web Pr.

Takuya Sakurai

Hiroki Nanzai

PG

Hiroki Nanzai

Kyoko Ito

Consulting Mg.

Kyoko Ito

Kurumi Nakajima

Asst. Consul Mg.

Kurumi Nakajima

Ayaka Miyata

Designer

Ayaka Miyata

Nobuyuki Kobayashi

Web Pr.

Nobuyuki Kobayashi

Yuki Kaneko

Asst. Consul Pr.

Yuki Kaneko

Masako Mabuchi

Barista

Masako Mabuchi

Isao Osaki

System Admin

Isao Osaki

Rika Kasahara

Desk Mg.

Rika Kasahara

pagetop